STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93691 Ống nhựa đặt trong lọ hóa chất đông máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM 32.22-STG/PL-MG Còn hiệu lực
03/11/2022

93692 Ống nhựa đựng mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1591/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU BONA Còn hiệu lực
05/09/2021

93693 Ống nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LEGATEK PL-LGT-ME01-231006 Còn hiệu lực
06/10/2023

93694 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 210414/170000034/PCBPL-BYT Công ty cổ phần Vietmedic Còn hiệu lực
11/08/2021

93695 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/BYT-TB-CT Đã thu hồi
05/05/2022

93696 Ống nối (shunt) mạch vành tạm thời, dùng 1 lần TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 57/170000034/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/08/2023

93697 Ống nối (shunt) động mạch cảnh tạm thời TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDIC 220125/PL-VMD Còn hiệu lực
21/07/2022

93698 Ống nối áp lực TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190616-1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT ĐỖ GIA Còn hiệu lực
20/08/2019

93699 Ống nối áp lực cao TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018507 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ HỢP LỰC Còn hiệu lực
16/07/2019

93700 Ống nối áp lực cao TTBYT Loại B TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO 299/170000051/PCBPL-BYT Tổng Công ty Cổ phần y tế Danameco Còn hiệu lực
27/09/2019