STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93711 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/104 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/08/2021

93712 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/101 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
30/11/2021

93713 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/03/24 Còn hiệu lực
19/04/2022

93714 Ống hút tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2022/08/158 Còn hiệu lực
30/08/2022

93715 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/102022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
18/10/2022

93716 Ống hút trong phẫu thuật nội soi Tai-Mũi-Họng TTBYT Loại B VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM 13.1/112022/KSVRO-KQPL Còn hiệu lực
20/03/2024

93717 Ống hút tưới rửa và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1669/170000074/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
20/07/2019

93718 Ống hút tưới trong phẫu thuật TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 547/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
10/12/2019

93719 Ống hút tưới đốt nội soi đầu điện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-674-2017/170000003/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
21/06/2019

93720 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 464/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
06/12/2019