STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93721 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Đã thu hồi
09/12/2022

93722 Ống hút và tưới rửa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 207/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
05/01/2023

93723 Ống hút vi phẫu có lỗ điều chỉnh áp lực ở tay cầm, đường kính 2 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

93724 Ống hút YANKAUER, compl, dài 27cm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT DỊCH VỤ MEDIPHADO 200/190000021/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hương Sơn Còn hiệu lực
11/05/2020

93725 Ống hút đàm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

93726 ỐNG HÚT ĐÀM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM 25/2023/PLDKLH Còn hiệu lực
01/11/2023

93727 Ống hút đàm các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 18.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
07/11/2023

93728 Ống hút đàm có khoá Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI 654-VT/170000063/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/02/2020

93729 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0005/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
10/08/2019

93730 Ống hút đàm kín TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN PL0290/170000081/PCBPL-BYT CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Còn hiệu lực
11/03/2021