STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93791 Ống hút dịch cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG 08.2/170000106/PCBPL-BYT Công ty TNHH thiết bị y tế và hóa chất Hoàng Phương Còn hiệu lực
25/03/2020

93792 Ống hút dịch dùng máy TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018256 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÁT Còn hiệu lực
18/07/2019

93793 Ống hút dịch làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 02/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

93794 Ống hút dịch làm từ nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Đã thu hồi
08/07/2019

93795 Ống hút dịch Latex (Latex Suction Catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 68/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
27/05/2021

93796 Ống hút dịch mũi và miệng LITTLESUCKER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1906/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM ẤN ĐỘ Còn hiệu lực
28/12/2020

93797 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018114 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
23/12/2019

93798 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3298-1 PL-TTDV/ 170000027/PCBPL-BYT của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO Còn hiệu lực
02/07/2020

93799 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3974 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI Còn hiệu lực
12/08/2021

93800 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 69/2022/PL-HCG Còn hiệu lực
10/10/2023