STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93801 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO 123. PLA/MERINCO Còn hiệu lực
23/01/2024

93802 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MERINCO ME2203/2024 Còn hiệu lực
22/03/2024

93803 Ống hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUỆ CHI 07/2024/PL-HCG Còn hiệu lực
08/04/2024

93804 Ống hút dịch phẫu thuật và phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI IDSHCM-14/200000043/PCBPL-BYT Công ty TNHH IDS Medical Systems Việt Nam Còn hiệu lực
22/02/2021

93805 Ống hút dịch phẫu thuật Yanhauer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1709/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medicent Còn hiệu lực
07/08/2019

93806 Ống hút dịch phẫu thuật Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1424/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Đã thu hồi
17/01/2020

93807 Ống hút dịch phẫu thuật Yankauer TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1424 /170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Còn hiệu lực
20/01/2020

93808 Ống hút dịch thanh quản đk 2.5mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

93809 Ống hút dịch thanh quản đk 3.0mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023

93810 Ống hút dịch thanh quản đk 4.0mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 230826/MP-BPL Còn hiệu lực
26/08/2023