STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
93831 Ống hút chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES YS012a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y SINH Còn hiệu lực
19/12/2019

93832 Ống hút có chức năng đốt cầm máu đơn cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 13/24/PL-TP/RW Còn hiệu lực
21/05/2024

93833 Ống hút có lỗ điều chỉnh được áp lực hút ở tay cầm, đường kính 5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XNK TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BMS 02022024 Còn hiệu lực
02/02/2024

93834 Ống hút có đầu nối TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 220000376/PCBB-HN Còn hiệu lực
07/11/2023

93835 Ống hút cong φ2.5 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

93836 Ống hút cong φ2.5 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

93837 Ống hút cong φ4 mm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231117/MP-BPL Đã thu hồi
17/11/2023

93838 Ống hút cong φ4 mm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ 231118/MP-BPL Còn hiệu lực
18/11/2023

93839 Ống hút Cook Flexipet TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 25/MED0920 VPĐD COOK SOUTH EAST ASIA PTE LTD Còn hiệu lực
13/10/2020

93840 Ống hút Cook Flexipet và tay cầm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 182/MED0819 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯƠNG PHÁT Còn hiệu lực
14/02/2020