STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94301 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Đã thu hồi
28/11/2022

94302 Óng ( dây) nối hút dịch phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 001-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/12/2022

94303 Ống (20 G / 0.9 mm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÚC XUÂN 211-5/2020/PX/PX-BK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Đã thu hồi
12/03/2020

94304 Ống (dây) thông đường tiểu (1 hoặc 2 hoặc 3 nhánh) (dụng cụ chuyên dùng để hỗ trợ bệnh nhân thông tiểu trong lúc mổ và điều trị vết thương sau khi mổ) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 073-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y Khoa Còn hiệu lực
22/03/2021

94305 Ống (đè lưỡi) thông khí, Airway TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 013-EIMI/2019/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Còn hiệu lực
05/07/2019

94306 Ống / dây nối mở rộng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 287/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

94307 Ống bao TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2055/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CIREM MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/02/2021

94308 Ống bảo quản DNA tự do TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN PL2304-24/CBPL-ĐX Còn hiệu lực
26/04/2024

94309 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 34/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/05/2023

94310 Ống bảo quản DNA tự do có chứa chất chống đông EDTA.K2 TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 34A/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
19/09/2023