STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94321 Thiết bị điều trị đa năng (Bàn, đi văng, giường tập PHCN) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 1706/2023/PCBPL/TBYTNKVN Còn hiệu lực
11/06/2023

94322 Thiết bị điều trị đau bằng sóng cao tần và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI 044/AVS/1221-REV Còn hiệu lực
28/06/2022

94323 Thiết bị điều trị đau bụng kinh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 987/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KMD VINA Còn hiệu lực
23/12/2019

94324 Thiết bị điều trị đau lưng .Phụ kiện: Gel tiếp xúc điện cực thay thế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH XUÂN VY 0049-XV/2018/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

94325 Thiết bị điều trị điện đa năng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 0305/2023/PCBPL/BĐ/TBYTNKVN Còn hiệu lực
03/05/2023

94326 Thiết bị điều trị, chăm sóc da và phụ kiện kèm theo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200673 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANFA Còn hiệu lực
06/11/2020

94327 Thiết bị điều trị, giảm đau và phụ kiện kèm theo gồm: - Solio Alfa Gel - Bộ chuyển đổi - Cáp điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1945/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VIETCARE SOLUTIONS Còn hiệu lực
01/12/2021

94328 Thiết bị định cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 10/MED0921 CÔNG TY TNHH HANSBIOMED VIETNAM Còn hiệu lực
30/09/2021

94329 Thiết bị định danh vi khuẩn(chi tiết theo bảng phân loại đính kèm) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 88/20/170000035/PCBPL-BYT Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần Danh Còn hiệu lực
28/10/2020

94330 Thiết bị đính kèm (Attachments) TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 434-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022