STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94321 NƯỚC SÚC MIỆNG – HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH KHÔI 01/2022/PL-MK Còn hiệu lực
04/07/2022

94322 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 27721CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/05/2021

94323 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 31221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/05/2021

94324 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0717PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
22/07/2021

94325 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ ABIPHA 7421/210000003/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
12/08/2021

94326 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ COLNEPH 0746PL-COLNEPH/ 190000025/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
26/08/2021

94327 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 737/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT Còn hiệu lực
05/10/2021

94328 Nước súc miệng, họng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 825/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NASAKI Còn hiệu lực
04/11/2021

94329 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DƯỢC VESTA 01:2022/PL-VT Còn hiệu lực
18/02/2022

94330 NƯỚC SÚC MIỆNG, HỌNG TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM UY PHÁT 02/2022/PL-UP Còn hiệu lực
07/03/2022