STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94331 Thiết bị định vị mô vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210347 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
02/06/2021

94332 Thiết bị định vị mô vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210348 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
02/06/2021

94333 Thiết bị định vị mô vú TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210349 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS Còn hiệu lực
02/06/2021

94334 Thiết bị định vị mô vú TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ IPS 15/2022/BPL-IPS Còn hiệu lực
09/08/2022

94335 Thiết bị định vị trong phẫu thuật TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1761/170000074/ PCBPL-BYT Công ty cổ phần thiết bị y tế Việt Nhật Còn hiệu lực
31/08/2019

94336 Thiết bị định vị và cánh tay robbot dùng trong phẫu thuật thần kinh và tai mũi họng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN VIETMEDICAL-PHÂN PHỐI 48/200000046/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
20/01/2022

94337 Thiết bị đo & hỗ trợ luyện tập cơ lưng .Phụ kiện: Đầu dò cảm biến TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 157-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/07/2019

94338 Thiết bị đo áp lực chân FreeMed 40x40 MD/ FreeMed Baropodometer Base 40x40 MD TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ TÂM CÔNG NGHỆ SỨC KHỎE VIỆT NAM 01:2023/PL-KHITAM Còn hiệu lực
28/08/2023

94339 Thiết bị đo bức xạ tia X dùng trong xạ trị TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ T.D 204/170000044/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược phẩm trang thiết bị y tế T.D Còn hiệu lực
07/11/2019

94340 Thiết bị đo chỉ số đường huyết; mỡ máu cholesterol, triglyceride TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 28.423/PCBPL_MTC-IN Còn hiệu lực
28/04/2023