STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94361 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 98/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

94362 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 108/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
02/07/2019

94363 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 1906/TTBYTL-A/TTC/SYT/17 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
11/07/2019

94364 Thiết bị đo nhãn áp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG 67/170000031/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Còn hiệu lực
15/07/2019

94365 Thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc Appa Applanation Tonometer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES BPI003/170000073/ PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BIOTECHNICA PHARMA INTERNATIONAL PTE., LTD TẠI TPHCM Còn hiệu lực
24/09/2019

94366 Thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc Appa Applanation Tonometer TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES HD007a/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TTBYT HOÀNG ĐỨC Còn hiệu lực
27/09/2019

94367 Thiết bị đo nhiệt đô cơ thể điện tử TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020436A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ELITE DRAGON1873 Còn hiệu lực
07/08/2020

94368 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 309-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
22/09/2021

94369 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 258-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021

94370 Thiết bị đo nhiệt độ hồng ngoại TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 210-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021