STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94371 Thiết bị đo nhiệt độ kết hợp với xịt khử khuẩn TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 264.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ AN VIỆT Còn hiệu lực
04/08/2021

94372 Thiết bị đo nhiệt độ và nhận diện khuôn mặt kết hợp TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 156.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH HALLA ELECTRONICS VINA Còn hiệu lực
02/06/2021

94373 Thiết bị đo nồng độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi Redius PPG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1090/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PATIENT VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/07/2020

94374 Thiết bị đo nồng độ oxy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021673DC/170000164/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

94375 Thiết bị đo nồng độ oxy (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ 14/2023/170000294/PCBMB-HCM Còn hiệu lực
13/07/2023

94376 Thiết bị đo nồng độ oxy (SPO2) và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2020431/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NGUYÊN QUỐC Còn hiệu lực
16/12/2021

94377 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 274-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
09/09/2021

94378 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 309-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
22/09/2021

94379 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 280-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH TM DV Tân Việt Mỹ Còn hiệu lực
08/11/2021

94380 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 250-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
08/11/2021