STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94381 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 127/ZMR/0820 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
30/10/2020

94382 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1578/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/04/2022

94383 Ổ cối khớp háng TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ZIMMER PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 20230118-01/ZM-KQPL Còn hiệu lực
07/08/2023

94384 Ổ cối khớp háng bán phần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021511/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG Còn hiệu lực
30/10/2021

94385 Ổ cối khớp háng trong bộ khớp háng nhân tạo TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TUẤN NGỌC MINH 019/PL/TNM/2022 Còn hiệu lực
29/12/2022

94386 Ổ cối kim loại không xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-326-2021/190000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Còn hiệu lực
30/09/2021

94387 Ổ cối kim loại không xi măng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) VN-LTR-RA-286-2022 Còn hiệu lực
09/09/2022

94388 Ổ cối lưỡng cực TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 14/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐĂNG KHOA Còn hiệu lực
01/07/2019

94389 Ổ cối lưỡng cực TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 568/170000047/PCBPL-BYT Công ty TNHH B. Braun Việt Nam Còn hiệu lực
27/12/2019

94390 Ổ Cối Lưỡng Cưc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 119-DVPL/170000144/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC SÀI GÒN (SARPHACO) Còn hiệu lực
19/06/2020