STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94381 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 228-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Còn hiệu lực
08/11/2021

94382 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 363-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển Tấn Tài Còn hiệu lực
19/11/2021

94383 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 635.21/180000026/PCBPL-BYT NGUYỄN ĐỨC VIỆT Còn hiệu lực
06/12/2021

94384 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 381-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN TẤN TÀI Còn hiệu lực
24/12/2021

94385 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 405-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Trần Minh Tâm Còn hiệu lực
10/01/2022

94386 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 02.03/PCBPL-BIO_OXY Đã thu hồi
02/03/2022

94387 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 07.03/PCBPL-BIO_OXY Còn hiệu lực
07/03/2022

94388 Thiết bị đo nồng độ Oxy trong máu TTBYT Loại C VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 439-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/03/2022

94389 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH 27.05/PCBPL_OXY303 Còn hiệu lực
27/05/2022

94390 Thiết bị đo nồng độ oxy trong máu (SPO2) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1479/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Còn hiệu lực
11/08/2021