STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94411 Thiết bị đối lưu khí ấm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181707 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
26/05/2021

94412 Thiết bị đối lưu khí ấm kèm phụ kiện TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018775 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ GLK Còn hiệu lực
19/11/2019

94413 Thiết bị đóng Fascial nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HƯNG PHÁT 22/PLTTB-HP Còn hiệu lực
19/07/2022

94414 Thiết bị đốt khối u bằng sóng viba và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES OLP001/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC Còn hiệu lực
22/12/2019

94415 Thiết bị đốt khối u bằng sóng VIBA và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1848/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Dược Phẩm Incon Còn hiệu lực
04/11/2019

94416 Thiết bị đốt khối u bằng sóng Viba và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20181357 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ Y HỌC HOA KỲ Còn hiệu lực
23/03/2021

94417 Thiết bị đốt khối u bằng sóng VIBA và phụ kiện đi kèm TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00 1 5/200000039/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/08/2022

94418 Thiết bị đốt Laser dùng trong phẫu thuật đốt tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMEDIC VIỆT NAM 05.01/PL/NV Còn hiệu lực
09/01/2023

94419 Thiết bị đốt Laser dùng trong phẫu thuật đốt tĩnh mạch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210789-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NONAMEDIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/10/2021

94420 Thiết bị đốt laser tĩnh mạch, trĩ rò hậu môn Kèm phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 51/2023/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/06/2023