STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94421 Thiết bị đốt nhiệt cao tần dùng trong điều trị u xương lành tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 468/ME0818/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/09/2019

94422 Thiết bị đốt nhiệt cao tần dùng trong điều trị u xương lành tính và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 468/ME0818 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
03/06/2020

94423 Thiết bị đốt sóng cao tần dùng trong phẫu thuật, điều trị suy giãn tĩnh mạch TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT 12.01/PL/KHP Còn hiệu lực
09/09/2022

94424 Thiết bị đốt tĩnh mạch và phụ kiện TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190172.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC KIM HÒA PHÁT Còn hiệu lực
09/10/2019

94425 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC Số: 616/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
18/01/2021

94426 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 634/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
18/01/2021

94427 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 699/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
22/03/2021

94428 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 735/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
12/04/2021

94429 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 735/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
16/04/2021

94430 Thiết bị, dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 756/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
10/05/2021