STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94431 Ổ khí đầu ra gắn tường (Outlet gas) Ổ khí đầu ra (Gas outlet ) Ổ khí đầu ra gắn tường (Wall outlet) (Ohmeda type) (Pin type) (BS type) (Afnor type) (DIN type) (Chemetron type) (Puritan Pennett type) (DISS type) (O2, A,V,S) (O,V,S), O2,VAC,AIR, N2, N2O TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 1422021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/03/2022

94432 Ổ khí đầu ra gắn tường (Outlet gas) Ổ khí đầu ra (Gas outlet) Ổ khí đầu ra gắn tường (Wall outlet Gas) (O2,A,V,S) (O,V,S), O2, VAC, AIR, N2, N2O, CO2, AIR 7BAR (Concealed type, exposure type) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ HC 0012022- HC Còn hiệu lực
22/02/2022

94433 Ổ khí đầu ra y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HDG 508/2022/HDG Còn hiệu lực
05/08/2022

94434 Ổ khí đầu ra y tế TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN 03/2023/PLHTS-BYT Còn hiệu lực
14/12/2023

94435 Ổ lấy khí cắm tường, ổ lấy khí y tế, ổ khí đầu ra (Gas Outlet, Terminal units for medical gas pipeline systems) DIN Standard, BS Standard, Ohmeda Standard, JIS Standard, Chemetron Standard, Afnor Standard, Afnor Standard, AGSS Terminal unit gzd – AGSS, O TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 25221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Y TẾ HÀ NỘI Còn hiệu lực
06/05/2021

94436 Ổ vít TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 366/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
25/04/2023

94437 Ổ vít phẫu thuật hàm mặt TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 558/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
11/04/2024

94438 Ổ đầu khí ra chuẩn DIN TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 74221CN/190000014/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT LONG Còn hiệu lực
27/09/2021

94439 Ổ đầu ra khí A4 kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021

94440 Ổ đầu ra khí AGSS kèm hộp bảo vệ (7655-1600), phụ kiện trong hệ thống khí y tế TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2209/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NAM Còn hiệu lực
14/10/2021