STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94471 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181404 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PT Còn hiệu lực
13/01/2021

94472 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 29-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/04/2022

94473 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 52-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/04/2022

94474 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 71-2023/PL-PT Còn hiệu lực
20/04/2023

94475 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 159-2023/PL-PT Còn hiệu lực
17/10/2023

94476 Stent thiết kế mở - đóng (Bare Stent ) dùng để nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh,hẹp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/ANDRAMED/CVS Đã thu hồi
15/10/2022

94477 Stent thực quản TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2698 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

94478 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-21.19/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
01/12/2020

94479 Stent thực quản kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

94480 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2091/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020