STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94471 Vật liệu cấy ghép Stent khí quản đặt trong cơ thể người TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1374/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
13/03/2020

94472 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200790 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG CONG XƯƠNG CHÂU Á Còn hiệu lực
28/12/2020

94473 Vật liệu cấy ghép sử dụng trong phẫu thuật cột sống cổ sau TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/09/389 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
11/10/2021

94474 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190047.1-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI NHA KHOA RẠNG ĐÔNG Còn hiệu lực
17/03/2021

94475 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210552-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
26/07/2021

94476 Vật liệu cấy ghép tái tạo xương hư tổn TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH QUALTECH CONSULTING 2022-01/QT-KQPL Còn hiệu lực
04/08/2022

94477 Vật liệu cấy ghép tinh hoàn nhân tạo, cấy ghép lâu dài trong cơ thể người, các cỡ Polytech Testicular Implant POLYsmoooth™ Implant for Body Contour Correction TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 213/170000025/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
04/04/2022

94478 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 329/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
12/04/2023

94479 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 287/BB-RA-BPL Đã thu hồi
31/03/2023

94480 Vật liệu cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM 288/BB-RA-BPL Còn hiệu lực
31/03/2023