STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94481 Ốc phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

94482 Ốc phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1809/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
19/10/2019

94483 Ốc phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 223/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
04/03/2021

94484 Ốc phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SAMSUN VINA 023/2023-VBPL/SSVN Còn hiệu lực
23/09/2023

94485 Ốc phục hình hàm giả TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

94486 Ốc phục hình tháo lắp TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN HEMOTEK 96-ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
02/01/2020

94487 Ốc tháo lắp trụ phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1731/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Đầu tư TPT Còn hiệu lực
25/08/2019

94488 Ốc vặn bên trong dụng cụ lấy dấu răng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2959A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/08/2023

94489 Ốc vặn cố định chân răng nhân tạo TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2869A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
14/11/2022

94490 Ốc vặn tháo lắp khuôn đúc trụ phục hình TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1809/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH TMDV Trang thiết bị Y tế TPT Miền Nam Còn hiệu lực
19/10/2019