STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94491 Vật liệu chống dính TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181859 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN Còn hiệu lực
27/09/2021

94492 Vật liệu chống dính tự tiêu TTBYT Loại D VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 362-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG Còn hiệu lực
11/11/2021

94493 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng Gel TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 150822/PL-HL Còn hiệu lực
17/12/2022

94494 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng phim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTTM HIẾU LINH 150822/PL-HL Còn hiệu lực
17/12/2022

94495 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

94496 Vật liệu chống ê buốt TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 175/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
21/12/2021

94497 Vật liệu chống ê buốt mẫn cảm ngà răng TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

94498 Vật liệu chống ê buốt ngà răng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191085 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỤ CƯỜI VIỆT Còn hiệu lực
15/10/2019

94499 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 136-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUYẾT HẢI Còn hiệu lực
22/07/2019

94500 Vật liệu chống ê buốt răng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ YTC-LTC 09/2022/PLTTBYT-LTC Đã thu hồi
27/02/2023