STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94531 Ống thông can thiệp mạch máu thần kinh (tên tiếng Anh: ASAHI FUBUKI Neurovascular Guide Catheter) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 1532021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Công ty TNHH Asahi Intecc Hà Nội Còn hiệu lực
29/07/2021

94532 Ống thông can thiệp mạch não TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN 21-2023/BPL-ĐT Còn hiệu lực
22/09/2023

94533 Ống thông can thiệp mạch ngoại biên đa năng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH BIOTRONIK VIỆT NAM 012/2023/Oscar/BIO VN Còn hiệu lực
08/11/2023

94534 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 39/MED0518/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/08/2019

94535 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 141/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

94536 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 142/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

94537 Ống thông can thiệp mạch ngoại vi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 144/MED1117/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/10/2019

94538 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 27/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
16/07/2019

94539 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 19/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019

94540 Ống thông can thiệp mạch thần kinh TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 26/MED1018/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
17/07/2019