STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94561 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2555/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

94562 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính 7 thông số bộ nhiễm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-075/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94563 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-CMV, Anti-HBc, Anti-HCV, Anti-HIV-1, Anti-HTLV-I và HBsAg TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-093/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94564 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-HAV và Anti-HBs TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-094/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94565 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-HAV và Anti-HBs TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2023-015/PLTTBYT Còn hiệu lực
29/05/2023

94566 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính anti-HAV, HAV-IgM và HBc-IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-073/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94567 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính anti-HBe TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-074/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94568 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Anti-Treponema pallidum (Syphilis) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-100/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94569 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgG, Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) IgG, Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) IgG, Rubella Virus IgG, Toxoplasma gondii IgG TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-061/PLTTBYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94570 Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính Cytomegalovirus (CMV) IgM, Herpes Simplex Virus Type 1/2 (HSV-1/2) IgM, Rubella Virus IgM, Toxoplasma gondii IgM TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-101/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022