STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94561 Ống thông chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94562 Ống thông chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94563 Ống thông chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94564 Ống thông chẩn đoán (Angiographic catheter) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Y TẾ PHÚ GIA 135/170000025/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Còn hiệu lực
23/06/2020

94565 Ống thông chẩn đoán chụp mạch TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN HDN-0004/PLD Còn hiệu lực
24/05/2023

94566 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1622/170000074/ PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
07/07/2019

94567 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và buồng tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BÁCH MEDICAL 050/2023/PL-OTTech Còn hiệu lực
18/12/2023

94568 Ống thông chẩn đoán chụp mạch và phụ kiện TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 851/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

94569 Ống thông chẩn đoán có bóng Balloon Wedge Pressure Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2017-011a/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xin Đã thu hồi
27/06/2019

94570 Ống thông chẩn đoán có bóng Balloon Wedge Pressure Catheter TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2018-033/170000052/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Hoàng Lộc Đã thu hồi
28/06/2019