STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94581 Vật liệu cấy ghép xương nhân tạo TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210301 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
20/05/2021

94582 Vật liệu cấy ghép xương tổng hợp dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

94583 Vật liệu cấy ghép Xương vỏ dị loại dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

94584 Vật liệu cấy ghép xương xoang XC TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

94585 Vật liệu cấy ghép Xương xốp dị loại dạng hạt TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

94586 Vật liệu cấy ghép xương xốp DS TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210461-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y NHA KHOA 3D Còn hiệu lực
06/07/2021

94587 Vật liệu cấy ghép: Stent đổi hướng dòng chảy, Stent phình động mạch phân nhánh TTBYT Loại D CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG 1577/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
26/05/2022

94588 Vật liệu cấy ghép: Xương sinh học (dạng gel,dạng xốp và dạng khối & bone chip) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH BLUEWAVE 2107/170000074/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/06/2022

94589 Vật liệu cấy ghép dùng trong chấn thương chỉnh hình (Đinh, nep, vít, đĩa đệm, ốc, mỏ neo,... ) TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018650 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG MINH Còn hiệu lực
23/10/2019

94590 Vật liệu chăm sóc sau tẩy trắng After bleaching care TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 35 PL-TTDV CÔNG TY TNHH MANI MEDICAL HÀ NỘI TẠI HÀ NỘI Còn hiệu lực
16/07/2021