STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94601 Vật liệu hàn và tái tạo lại ống tủy TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 208-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Còn hiệu lực
09/06/2020

94602 Vật liệu hàn, gắn răng vĩnh viễn người lớn, trẻ em TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 384-EIMI/2021/200000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
01/04/2022

94603 Vật liệu hỗ trợ lấy dấu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 5422021- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MTV TÍN NHA Còn hiệu lực
03/11/2021

94604 Vật liệu hydrophilic vinel polysiloxane lấy dấu răng TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 03/1311/MERAT-2019 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
16/11/2019

94605 Vật liệu in 3D (OneJet SG) TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 581.20/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH OSSTEM IMPLANT VI NA Còn hiệu lực
15/10/2020

94606 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DIO VINA 01/2023/PL-DIO Còn hiệu lực
03/01/2023

94607 Vật liệu kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học TTBYT Loại B TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 4074-1 PL-TTDV CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT BẢO LONG Còn hiệu lực
15/12/2021

94608 Vật liệu kiểm soát 6 mức xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-076/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94609 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm hóa mô miễn dịch để xác định sự gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ chuột TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3540/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/04/2023

94610 Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm hóa mô miễn dịch để xác định sự gắn kết không đặc hiệu của globulin miễn dịch từ thỏ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2437/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/11/2022