STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94631 Súng bắn Silicone lấy dấu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210256 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT Còn hiệu lực
22/04/2021

94632 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 677/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH THÁI Còn hiệu lực
29/06/2020

94633 Súng Bắn Trĩ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 664/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
29/06/2020

94634 Súng bắn xi dùng một lần TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 161/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Còn hiệu lực
05/03/2021

94635 Súng bắn xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190228.1-ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ LONG GIANG Còn hiệu lực
14/10/2019

94636 Súng bơm áp lực đẩy xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/10/461 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
01/11/2021

94637 Súng bơm Thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20180041 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THN VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/12/2019

94638 Súng bơm thủy tinh thể TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181913 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH Y TẾ PHÚ THẮNG Còn hiệu lực
15/11/2021

94639 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 819- ĐP/ 180000023/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Hà Ninh Còn hiệu lực
21/02/2021

94640 Súng bơm xi măng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT - SING MEDICAL 13.2022/PALAMIX Còn hiệu lực
23/02/2022