STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94671 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 350/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

94672 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 348/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

94673 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 349/MED1218/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/09/2019

94674 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật cột sống TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 21/MED1019 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
19/02/2020

94675 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật kết hợp xương TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 91/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
21/01/2021

94676 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 05A/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
14/09/2021

94677 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221371/CBPL-HCC Đã thu hồi
12/08/2022

94678 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG 20221371-1/CBPL-HCC Còn hiệu lực
21/09/2022

94679 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật khớp háng, gối TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 90/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG Còn hiệu lực
21/01/2021

94680 Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI ĐĂNG VÀNG 141/KTT.22 Còn hiệu lực
11/08/2022