STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94671 Ống nghiệm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0069/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
31/03/2021

94672 Ống nghiệm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2428A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2022

94673 Ống nghiệm nhựa (Test tube) Nắp ống nghiệm (Test tube stopper) Đầu côn (Pipette tip) Lam kính Que lấy bệnh phẩm Ống lấy mẫu xét nghiệm (Centrifuge tube) Đầu giữ kim lấy máu xét nghiệm TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2598-2S25/6/19PL-TTDV/ 170000027 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HOÀNG QUÂN VIỆT NAM Còn hiệu lực
15/11/2021

94674 Ống nghiệm nhựa không chứa hóa chất TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY WEMBLEY MEDICAL 74/2023/WEM-LHSP Còn hiệu lực
08/12/2023

94675 ỐNG NGHIỆM NHỰA KHÔNG HÓA CHẤT HTM, LỌ NHỰA ĐỰNG MẪU HTM TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ 0085-0722/PL-HTM Còn hiệu lực
27/07/2022

94676 Ống nghiệm nhựa nắp trắng, không nhãn TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT OLYMPIC 65-PL/170000144/PCBPL-BYT Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic Còn hiệu lực
04/12/2021

94677 ỐNG NGHIỆM NHỰA PET TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 0203/2024/CPBL-BN Còn hiệu lực
11/05/2024

94678 ỐNG NGHIỆM NHỰA PET TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1609/2024/CPBL-BN Còn hiệu lực
13/05/2024

94679 Ống nghiệm nhựa PET nắp cao su TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ 05-18AP/180000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ AN PHÚ Đã thu hồi
18/10/2019

94680 Ống nghiệm nhựa PP 10ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023