STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94741 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 52-2022/PL-PT Còn hiệu lực
18/04/2022

94742 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 71-2023/PL-PT Còn hiệu lực
20/04/2023

94743 Stent thay đổi dòng chảy TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚC TÍN 159-2023/PL-PT Còn hiệu lực
17/10/2023

94744 Stent thiết kế mở - đóng (Bare Stent ) dùng để nong hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch phổi, hẹp động mạch cảnh,hẹp mạch máu ngoại biên TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CVS MEDICAL 01/ANDRAMED/CVS Đã thu hồi
15/10/2022

94745 Stent thực quản TTBYT Loại C TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2698 PL-TTDV Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Bách Việt Còn hiệu lực
19/11/2019

94746 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH Y TẾ ATC ATC-21.19/170000079/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Vật tư và Trang thiết bị Y tế Cường An Còn hiệu lực
01/12/2020

94747 Stent thực quản kim loại TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 121/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
27/07/2020

94748 Stent thực quản TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2091/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH BLUEWAVE Còn hiệu lực
13/09/2020

94749 Stent tiền liệt tuyến TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 2281/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐẠI DƯƠNG Còn hiệu lực
03/01/2022

94750 Stent tiết niệu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ THIỆN MINH 02080118 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thăng Long Quốc Tế Còn hiệu lực
03/09/2019