STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94741 Ống dây hút dịch (nhớt) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR 112/170000086/PCBPL- BYT Còn hiệu lực
22/09/2022

94742 Ống dây nối đầu hút dịch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20200781 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Còn hiệu lực
22/12/2020

94743 Ống dây silicon đặt lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-2307 Còn hiệu lực
20/07/2023

94744 Ống dây silicon đặt lệ quản TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KIM HƯNG PL-KH-FC01-2307 Còn hiệu lực
20/07/2023

94745 Ống edta, xét ngiệm, chứa máu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BIO-SERVICES NXD002/170000073/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC XUÂN DINH Còn hiệu lực
20/12/2019

94746 Ống eppendorf TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2411/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ KHOA HỌC AN BÌNH Còn hiệu lực
07/12/2021

94747 Ống Eppendorf TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 40/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Đã thu hồi
07/01/2022

94748 Ống Eppendorf TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 40/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
07/01/2022

94749 Ống Falcon 1,5 ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

94750 Ống Falcon 15ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023