STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94751 Ống thông dạ dày các loại, các cở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 14.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

94752 Ống thông dạ dày các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 71/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/06/2021

94753 Ống thông dạ dày cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

94754 Ống thông dạ dày có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

94755 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1808/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

94756 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 32/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

94757 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 17/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

94758 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 41/2024-MEGA Còn hiệu lực
06/03/2024

94759 Ống thông dạ dày không có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 10.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

94760 Ống thông dạ dày Levins, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020