STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94781 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 278-EIMI/2018/170000141/PCBPL-BYT Công Ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
23/07/2019

94782 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

94783 Ống hàn trên khâu chỉnh răng dùng để gắn trên răng để di răng. TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE 094/170000006/PCBPL-BYT Công ty TNHH Dược Phẩm Tuyết Hải Còn hiệu lực
24/03/2021

94784 Ống hít chứa tinh dầu (Tên thương mại: ACH…OO 2 IN 1) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 741/21/170000116/PCBPL-BYT Văn phòng đại diện Brawn Laboratories Limited tại Hà Nội Còn hiệu lực
06/10/2021

94785 Ống hít hai đầu TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG 02/2023/PL-KL Còn hiệu lực
04/05/2023

94786 Ống hít IRISYAN TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3598-2S28/12/2020 PL-TTDV CÔNG TY CỔ PHẦN IRIS PHARMA Còn hiệu lực
07/06/2021

94787 Ống hít mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH IGG VIỆT NAM 2204/IGG/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
22/04/2023

94788 Ống hít mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DAHAGO 131/21/170000116/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
08/06/2024

94789 Ống hít thông mũi TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 2740 PL Công Ty TNHH Igg Việt Nam Còn hiệu lực
21/12/2019

94790 ỐNG HÍT THÔNG MŨI EAGLE INHALER TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH INTERSHOP 01/2023-KQPL/INTERSHOP Còn hiệu lực
06/01/2024