STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94801 Phim X-quang dùng trong y tế (dạng phim nhiệt khô) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20190123.1 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT Y TẾ DUYÊN HẢI Còn hiệu lực
11/10/2019

94802 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 02/0910/MERAT-2019 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
18/10/2019

94803 Phim X-Quang dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2003/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
25/03/2020

94804 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Đã thu hồi
24/04/2022

94805 Phim X-Quang in phun cỡ 8x10 in TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 6722021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

94806 Phim X-quang khô laser (phim X-quang y tế) TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 45CL9/1/18 PL-TTDV/ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H Còn hiệu lực
22/10/2019

94807 Phim X-quang khô laser (Phim X-quang y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 01.0908/2022/PLA-2H Còn hiệu lực
09/08/2022

94808 Phim X-quang khô laser (Phim X-quang y tế) TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 2H 03.0912/2022/PLA-2H Còn hiệu lực
09/12/2022

94809 Phim X-quang kỹ thuật số dùng trong y tế TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/1508/MERAT-2020 CÔNG TY TNHH TMDV TRẦN THỊNH Còn hiệu lực
29/08/2020

94810 Phim X-quang laser dùng trong y tế TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRẦN THỊNH 11/TT/2023 Còn hiệu lực
16/11/2023