STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94841 Ống hút dịch đầu tròn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 01/2022-MEGA Còn hiệu lực
16/03/2022

94842 Ống hút dịch đầu tròn TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 01.02/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022

94843 Ống hút dịch đờm (Loại thường/ loại điều khiển bằng ngón cái/loại điều khiển bằng đầu ngón tay), nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

94844 Ống hút dịch, làm tự nhựa Latex TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 01/170000149/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sewoon Medical Vina Còn hiệu lực
08/07/2019

94845 Ống hút dịch, đàm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP 01-TL/2019/170000162-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRUNG LẬP Còn hiệu lực
03/09/2019

94846 Ống hút dịch, đàm, nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 072 PL-TT/170000132/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Còn hiệu lực
24/07/2019

94847 Ống hút dịch, đàm, nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

94848 Ống hút dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 392/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

94849 Ống hút dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
21/04/2023

94850 Ống hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2381/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022