STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94901 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào CD4 số lượng thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210129 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/03/2021

94902 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 261/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022

94903 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và tế bào hồng cầu trong dịch cơ thể TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-UA-015-B Còn hiệu lực
26/08/2022

94904 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 29/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
10/06/2021

94905 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào hồng cầu (RBC), tổng số tế bào có nhân (TNC) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 143/2022/NP-PL Còn hiệu lực
15/09/2022

94906 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng theo dõi nồng độ thuốc TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-018REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94907 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG 221111-VK/052022TT-BYT Còn hiệu lực
11/11/2022

94908 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2093/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
02/11/2021

94909 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2714/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/11/2022

94910 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3451/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
24/02/2023