STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94911 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-022/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

94912 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tốc độ máu lắng (ESR) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-082/PLTTBYT Còn hiệu lực
23/05/2022

94913 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tổng phân tích nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-027/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

94914 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng TSH và thyroglobulin TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3332/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

94915 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 22 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 240/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

94916 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính 26 thông số huyết học TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 241/2022/NA-PL Còn hiệu lực
10/12/2022

94917 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB, ADAMTS13 TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM 27/2022/SKMT-PL Còn hiệu lực
07/09/2022

94918 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECKMAN COULTER HONG KONG LIMITED TẠI TPHCM 2208-PL-HEMA-089-B Còn hiệu lực
23/08/2022

94919 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 139/2022/NP-PL Còn hiệu lực
14/09/2022

94920 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đái tháo đường TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-004REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021