STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94941 Xịt mũi muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AIC 01/2022/PL-AIC Còn hiệu lực
24/11/2022

94942 Xịt mũi Nasaleze TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3124PL-TTDV CÔNG TY TNHH SV HEALTHCARE Còn hiệu lực
07/02/2020

94943 Xịt mũi Ngũ Sắc TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH NHẬT MINH 01/2021/PL-NM Còn hiệu lực
26/02/2022

94944 Xịt mũi Nitric oxide TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH LYNH FARMA 01-2022/PL-LYNH Còn hiệu lực
13/04/2022

94945 Xịt mũi NUNAS KIDS TTBYT Loại A TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC 179.21/180000026/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN NULIFE PHARMA Còn hiệu lực
26/06/2021

94946 XỊT MŨI NƯỚC BIỂN TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI KHANG KIỆN 440/21/170000116/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEDIFA Còn hiệu lực
05/07/2021

94947 Xịt Mũi Nước Biển Sâu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021352DC/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỬU LONG Còn hiệu lực
11/09/2021

94948 Xịt mũi nước muối biển TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC QUỐC TẾ GREATER 01:2021/PL-GR Còn hiệu lực
20/01/2022

94949 Xịt mũi phun sương SEA NATURAL TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 2018123 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC KHOA Còn hiệu lực
12/06/2019

94950 Xịt mũi Sea Baby TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021175A/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE XANH OPTIZ VIỆT NAM Còn hiệu lực
09/06/2021