STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
94971 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức cao TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

94972 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng D-Dimer mức thấp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-11-150/2022/PL Còn hiệu lực
27/10/2022

94973 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-052/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

94974 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-027REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94975 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-019REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
30/09/2021

94976 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc-0035 Còn hiệu lực
22/04/2022

94977 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 171/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
22/11/2022

94978 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ethanol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 185/2022/SVN-PL Còn hiệu lực
08/12/2022

94979 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-038/PLTTBYT Còn hiệu lực
04/03/2022

94980 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol và Ammonia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2022-054/PLTTBYT Còn hiệu lực
30/03/2022