STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95001 Ống kính soi dùng trong nội soi tiết niệu (urology) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thành Phương Còn hiệu lực
14/07/2019

95002 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 761/190000031/PCBPL-BYT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị y tế Nhật Quang Còn hiệu lực
03/06/2021

95003 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
19/09/2022

95004 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/ASAP Đã thu hồi
19/09/2022

95005 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 09/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2021

95006 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01423/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023

95007 ỐNG KÍNH SOI PANOVIEW TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH RICHARD WOLF VIỆT NAM 95/RWVN1223 Còn hiệu lực
03/01/2024

95008 Ống kính soi phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL08/18 - OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
12/09/2019

95009 Ống kính soi phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH OLYMPUS VIỆT NAM PL22/18- OVNC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Còn hiệu lực
13/09/2019

95010 Ống kính soi phẫu thuật TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1834/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam Còn hiệu lực
03/11/2019