STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95011 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA DMAX ASIA 012022/DMAX-PL Còn hiệu lực
17/05/2022

95012 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2842A/2021/180000028/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/10/2022

95013 Phôi sứ Zirconia TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLB-5 Còn hiệu lực
30/07/2023

95014 Phôi sứ Zirconia dùng trong nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 948/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH U&C INTERNATIONAL Còn hiệu lực
25/08/2020

95015 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 158/190000031/PCBPL-BYT Đã thu hồi
15/03/2022

95016 Phôi thân răng nhân tạo dùng trong nha khoa (implant) TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 158/190000031/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
15/03/2022

95017 Phôi thấu kính TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH XUÂN VY 411-XV/2017/170000024/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT KÍNH SÀI GÒN Còn hiệu lực
25/04/2020

95018 Phôi tiện máng chỉnh nha TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20231214/SD/BPL2 Còn hiệu lực
21/12/2023

95019 Phôi tiện máng chỉnh nha TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT 20231214/SD/BPL1 Còn hiệu lực
21/12/2023

95020 Phôi tròng kính bằng Plastic TTBYT Loại A VIỆN KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ VÀ ĐO LƯỜNG 232-EIMI/2020/200000001/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ATB Còn hiệu lực
08/10/2020