STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95021 Ống kính nội soi bàng quang và dụng cụ cầm tay TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 814/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ACCUTECH VIỆT NAM Còn hiệu lực
07/08/2020

95022 Ống kính nội soi Hopkins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 60/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Đã thu hồi
22/12/2019

95023 Ống kính nội soi Hopkins TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 35/190000031/PCBPL-BYT Công ty Cổ phần Y tế Nhất Minh Còn hiệu lực
23/12/2019

95024 Ống kính nội soi mật TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 05.2023/PL-SIMAI Đã thu hồi
15/11/2023

95025 Ống kính nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1152/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ A&G VIỆT NAM Còn hiệu lực
28/09/2020

95026 Ống kính nội soi mềm TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 53/170000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
17/08/2022

95027 Ống kính nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM 00723/PL-ACT Còn hiệu lực
20/07/2023

95028 Ống kính nội soi mềm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MYTECH VIỆT NAM 01/24042024/CKPLTTBYT Còn hiệu lực
24/04/2024

95029 Ống kính nội soi mềm các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH SIMAI VIỆT NAM 07.2023/PL-SIMAI Còn hiệu lực
17/11/2023

95030 Ống kính nội soi mềm dùng 1 lần TTBYT Loại B VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ 187/170000001/PCBPL-BYT (2018) Còn hiệu lực
24/08/2022