STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95061 Ống thông dạ dày - Ryles Tube TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2782B/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/04/2023

95062 Ống thông dạ dày 2 nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191351 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Còn hiệu lực
04/12/2019

95063 Ống thông dạ dày các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TERUMO VIỆT NAM 2018TVC-PL38/170000041/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Terumo Việt Nam Còn hiệu lực
28/06/2019

95064 Ống thông dạ dày các loại, các cở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH WELL LEAD MEDICAL VIỆT NAM 14.2023/PL-WELLEAD Còn hiệu lực
29/05/2023

95065 Ống thông dạ dày các số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ADK 71/170000149/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ĐỨC Còn hiệu lực
02/06/2021

95066 Ống thông dạ dày cho trẻ sơ sinh, nhiều kích thước khác nhau TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 286/190000031/PCBPL-BYT Công ty TNHH ASAP Châu Á Còn hiệu lực
12/07/2020

95067 Ống thông dạ dày có nắp TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT GIA 09.20/200000002/PLBPL-BYT Công Ty TNHH Vật tư Thiết bị y tế Thịnh Phát Còn hiệu lực
09/07/2020

95068 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1808/170000074/ PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông Còn hiệu lực
19/10/2019

95069 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 32/2022-VG/PĐ-PL Còn hiệu lực
16/05/2022

95070 Ống thông dạ dày hai nòng TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) 17/2022-MEGA Còn hiệu lực
02/08/2022