STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95091 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nhi TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-028REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95092 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2021-053/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
26/03/2021

95093 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá nước tiểu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-023REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95094 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thông minh TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2019-119REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
22/09/2021

95095 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hoá thường quy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM SH2020-029REV01/170000052/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thương mại SIXMURS HTH Việt Nam Còn hiệu lực
11/09/2021

95096 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng số lượng tế bào dùng cho máy phân tích tế bào dòng chảy TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 310 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
25/08/2021

95097 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 100/2021/NP-PL Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương Còn hiệu lực
06/08/2021

95098 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tacrolimus và cyclosporin TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 103/2023/NP-PL Còn hiệu lực
22/05/2023

95099 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào CD4 số lượng thấp TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210129 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
08/03/2021

95100 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng tế bào có nhân và hồng cầu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG 261/2022/NP-PL Còn hiệu lực
16/12/2022