STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95141 Ống kính soi bàng quang, tử cung TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ 03.2024/PL-TLQT Còn hiệu lực
01/02/2024

95142 Ống kinh soi cho phẫu thuật nội soi ổ bụng các loại, các cỡ TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/23/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
06/11/2023

95143 Ống kính soi cứng các loại, các cỡ dùng trong nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/RW Còn hiệu lực
09/03/2022

95144 Ống kính soi cứng dùng trong nội soi mũi xoang TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 03/22/PL-TP Đã thu hồi
03/03/2022

95145 Ống kính soi dùng trong nội soi tiết niệu (urology) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỒNG LỢI 41/2018/180000013/PCBPL - BYT Công ty TNHH Thành Phương Còn hiệu lực
14/07/2019

95146 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 761/190000031/PCBPL-BYT Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trang thiết bị y tế Nhật Quang Còn hiệu lực
03/06/2021

95147 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 02/22/PL-TP/ASAP Còn hiệu lực
19/09/2022

95148 Ống kính soi dùng trong phẫu thuật nội soi thanh quản TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG 01/22/PL-TP/ASAP Đã thu hồi
19/09/2022

95149 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 09/2021/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Còn hiệu lực
26/02/2021

95150 Ống kính soi niệu quản TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM 01423/PCBPL-OVN Còn hiệu lực
04/09/2023