STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95141 Xịt răng miệng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT 161222/CV-NN Còn hiệu lực
06/03/2023

95142 Xịt rửa mũi xoang Nam Dược TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210399 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH NAM DƯỢC Còn hiệu lực
23/06/2021

95143 XỊT RỬA TAI ACWAX PRO TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN CHÂU 04/2022/ANCHAU-CBPL Còn hiệu lực
26/10/2022

95144 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

95145 Xịt Sạch Mũi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 294/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH FRESH LIGHT VIỆT NAM Còn hiệu lực
20/05/2020

95146 Xịt sát khuẩn khoang miệng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MERAP 01/2022/PL-A/MR Còn hiệu lực
05/10/2022

95147 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TM NATULIFE VIỆT NAM 01/2022/PL-CNNTL Còn hiệu lực
04/05/2022

95148 Xịt sâu răng TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN SINH GROUP 02/2022/PL-NS Còn hiệu lực
06/10/2022

95149 Xịt sinh lý TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚC THỊNH 01/2023/PL-TPT Còn hiệu lực
17/03/2023

95150 XỊT TAI TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM KOSNA VIỆT NAM 03/PLTBYT-KOSNA Còn hiệu lực
12/01/2023