STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95151 Ống hút dịch, đàm, nhớt TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN 0035-TT/170000132/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/01/2023

95152 Ống hút dùng trong phẫu thuật các loại TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN ĐỨC 392/190000031/PCBPL-BYT Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng Còn hiệu lực
04/11/2020

95153 Ống hút dùng trong phẫu thuật Tai Mũi Họng TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN SMITH & NEPHEW ASIA PACIFIC PTE. LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19-23/SNNVN-KQPL Còn hiệu lực
21/04/2023

95154 Ống hút huyết khối TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2381/2021/180000028/ PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/10/2022

95155 Ống hút huyết khối (Vi ống thông hút huyết khối) TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021245/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
30/09/2021

95156 Ống hút huyết khối trong lòng mạch máu não TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH 175/MCV/1120 Công ty TNHH Thiết bị Y Tế Danh Còn hiệu lực
26/04/2021

95157 Ống hút huyết khối, các loại, các cỡ TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2019383/170000164/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THIÊN VIỆT Còn hiệu lực
14/02/2020

95158 Ống hút mẫu nhỏ giọt dùng một lần 3ml TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 86/1900000002/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/06/2023

95159 Ống hút mẫu đờm TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG 130/VG-2020/190000011/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Y tế Phương Đông Còn hiệu lực
28/10/2020

95160 Ống hút mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 42/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
14/01/2022