STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95211 Ống thông khí tai loại có mấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1125/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

95212 Ống thông khí tai silicon chữ T TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

95213 Ống thông khí tai silicon chữ T dạng GROMMET TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

95214 Ống thông khí tai silicon dạng GROMMET DONALDSON TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH 30/19000002/PCBPL-BYT Công ty CP Đất Việt Thành Còn hiệu lực
29/10/2021

95215 Ống thông khí tai trẻ em TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ORL 1125/170000077/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
25/07/2022

95216 Ống thông khí tạm thời TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/151 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
17/08/2021

95217 Ống thông khí tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/137 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

95218 Ống thông khí tim trái TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM VN/2021/06/138 CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Đã thu hồi
16/08/2021

95219 Ống thông khí đường mũi TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG 0016-PQ/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
13/02/2023

95220 Ống thông lập bản đồ điện sinh lý tim TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP 0100/210000009/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP Còn hiệu lực
21/07/2021