STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95271 Tấm điện cực trung tính TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-1915/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
03/11/2023

95272 Tấm điện cực trung tính (sử dụng một lần) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y KHOA VMED 07.23/PLTTB.VMED Còn hiệu lực
08/03/2023

95273 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 00145/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH GEMS Còn hiệu lực
24/09/2021

95274 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI QUANG MINH 2021620/170000164/PCBPL-BYT Công ty TNHH Qualtech Consulting Còn hiệu lực
10/12/2021

95275 Tấm điện cực trung tính dùng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH GEMS 01-2023/GEMS Còn hiệu lực
23/03/2023

95276 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy cắt đốt điện cao tần TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GDM 001-BPL/OBS/GDM Còn hiệu lực
04/08/2022

95277 Tấm điện cực trung tính dùng trong phẫu thuật bằng máy đốt điện TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 249/2020/180000028/ PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ Y TẾ ĐỊNH GIANG, Còn hiệu lực
17/03/2020

95278 Tấm điện cực trung tính silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LE MED VIỆT NAM 03/PL-2022 Còn hiệu lực
04/05/2022

95279 Tấm điện cực trung tính silicone TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH LE MED VIỆT NAM 05/PL/2022 Còn hiệu lực
04/05/2022

95280 Tấm điện cực trung tính sử dụng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC PHÚC 7002021-ĐP/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/03/2023