STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95301 Vật tư tiêu hao dùng cho hệ thống phân tích khí máu, điện giải TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1183/170000130/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
20/08/2020

95302 Vật tư tiêu hao dùng cho máy CA series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 55 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
16/03/2020

95303 Vật tư tiêu hao dùng cho máy chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tế bào TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20210031 -ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
28/01/2021

95304 Vật tư tiêu hao dùng cho máy CS series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 81 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
27/05/2020

95305 Vật tư tiêu hao dùng cho máy gây mê và máy giúp thở TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 02-PL-AL Còn hiệu lực
09/04/2022

95306 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 37 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
26/02/2020

95307 Vật tư tiêu hao dùng cho máy HISCL series TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 38 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
26/02/2020

95308 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 240 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2021

95309 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 241 PL/190000040/PCBPL-BYT Công ty TNHH Sysmex Việt Nam Còn hiệu lực
24/03/2021

95310 Vật tư tiêu hao dùng cho máy phân tích miễn dịch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM 25/2023/SVN-PL Còn hiệu lực
07/03/2023