STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95331 Ống lấy máu mao mạch không chứa chất chống đông TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 20191101 -ADJVINA/ 170000008/PCBPL-BYT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Còn hiệu lực
14/02/2020

95332 Ống lấy máu nhi TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE 01/2023/PL-LABONE Còn hiệu lực
14/10/2023

95333 Ống lấy máu nhựa sử dụng một lần kèm kim TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADJ VIỆT NAM 758-ADJVINA/170000008/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Còn hiệu lực
04/10/2019

95334 Ống lấy mẫu phân TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH 125/2021/NA-PL Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
05/04/2021

95335 Ống lấy mẫu phân; Chất pha loãng mẫu dùng trong xét nghiệm sinh hóa; Bộ tách chiết DNA/RNA bằng phương pháp hạt từ; Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0393/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Còn hiệu lực
03/12/2021

95336 Ống lấy máu Samplix® Tube TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 34/MED0418 CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Còn hiệu lực
24/04/2020

95337 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-124/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
24/07/2020

95338 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-684/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Đã thu hồi
06/11/2019

95339 Ống lấy máu tĩnh mạch TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM MT-693/170000019/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết bị Nhật Anh Còn hiệu lực
01/11/2019

95340 Ống lấy máu Vacuette TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC 20181311 PL-VTC/180000027/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ MINH VIỆT Còn hiệu lực
05/10/2020