STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95331 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2023/BMS_PL_Handpiece Đã thu hồi
07/06/2023

95332 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BMS VINA TẠI HÀ NỘI 01.2022/PL_Handpiece Còn hiệu lực
20/06/2023

95333 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG 29072023/TT-PLB-4 Còn hiệu lực
30/07/2023

95334 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG 08/2023-01-KAVO Còn hiệu lực
15/08/2023

95335 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO THỊNH 0238/PL-BT/TKUMG/23 Còn hiệu lực
23/08/2023

95336 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14112023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

95337 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHA 14112023-TN/180000023/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
16/11/2023

95338 Tay khoan nha khoa TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN WINMED VIỆT NAM 2303/PCBPL-BYT Đã thu hồi
26/11/2023

95339 Tay khoan nha khoa (Hand pieces and angle pieces) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 121/PLA/200000042/PCBPL-BYT Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Liên Nha Còn hiệu lực
15/10/2021

95340 Tay khoan nha khoa (Tốc độ nhanh hoặc chậm) TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 2255A/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TPT Còn hiệu lực
10/12/2021