STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95341 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN ÂN 1989/170000074/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Còn hiệu lực
18/03/2020

95342 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 25-PL-AL Còn hiệu lực
13/05/2023

95343 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 26-PL-AL Còn hiệu lực
20/06/2023

95344 Tay dao cắt đốt điện sử dụng một lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 28-PL-AL Còn hiệu lực
20/06/2023

95345 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Đã thu hồi
17/03/2022

95346 Tay dao cắt đốt điện đơn cực dùng 1 lần TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Digi-PL/033 Còn hiệu lực
06/04/2022

95347 Tay dao cắt đốt đơn cực 3 chấu TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM IDSHCM-57/210000016/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
23/09/2022

95348 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH 01/PL Đã thu hồi
13/03/2023

95349 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM THUẬN THÀNH 02/PL Còn hiệu lực
28/04/2023

95350 Tay dao hàn mạch TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ MEDNOVUM 252/MED0918/ CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Còn hiệu lực
29/08/2019