STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95371 Ống ly tâm nhựa TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC PL-HUIDA/MDC-3 Còn hiệu lực
26/05/2023

95372 Ống ly tâm nhựa 15ml tiệt trùng TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT 0486/200000039/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH JUNRI VIỆT NAM Còn hiệu lực
25/12/2021

95373 Ống ly tâm siêu nhỏ TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR 01/2024/TBR-KQPL Còn hiệu lực
19/01/2024

95374 Ống ly tâm xét nghiệm TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH 08/2023/PA-BPL Còn hiệu lực
17/08/2023

95375 Ống ly tâm, bảo quản mẫu TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI 0908/22-MEC-CBPL Còn hiệu lực
09/08/2022

95376 Ống ly tâm/ Eppendorf TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC F.D & C 012023 Còn hiệu lực
31/01/2024

95377 Ống mao dẫn (EDTA Capillary Tubes) TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI 160/PLA/200000042/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ KỸ THUẬT LỤC TỈNH Còn hiệu lực
20/09/2021

95378 Ống mao dẫn chứa mẫu tinh dịch dùng cho máy phân tích tinh dịch TTBYT Loại A TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 3619 PL-TTDV CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ Còn hiệu lực
11/03/2021

95379 Ống mao dẫn EDTA TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN VTM VIỆT NAM 364/21/170000035/PCBPL-BYT Văn Phòng Đại Diện Abbott Laboratories Gmbh Tại Hà Nội Còn hiệu lực
23/08/2021

95380 Ống mao dẫn lấy máu dùng 1 lần loại 1ML gồm: ống lấy máu, mũ chụp, que khuấy; 1000 chiếc/ hộp; mã hàng: 4527 TTBYT Loại D CÔNG TY TNHH ĐIỆN DƯƠNG 03-2023/170000151/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
28/04/2023