STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95411 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2034/210000017/PCBPL-BYT Công ty TNHH Roche Việt Nam Còn hiệu lực
13/10/2021

95412 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2413/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
06/05/2022

95413 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2579/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
18/05/2022

95414 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0076 Còn hiệu lực
20/05/2022

95415 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2638/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

95416 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2651/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/05/2022

95417 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0089 Còn hiệu lực
28/06/2022

95418 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0076a Còn hiệu lực
19/09/2022

95419 Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0089a Còn hiệu lực
28/09/2022

95420 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-185/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022