STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95501 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DALAPHAR 09/2022/QĐ-PL/DALAPHAR Còn hiệu lực
22/09/2022

95502 Ống nghiệm chân không TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐỨC QUANG 01/2023/PL/Orsin Còn hiệu lực
02/11/2023

95503 Ống nghiệm chân không Citrate TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

95504 Ống nghiệm Chân không CITRATE 3.2% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1125/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

95505 Ống nghiệm Chân không CITRATE 3.8% TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1126/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

95506 Ống nghiệm chân không EDTA TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020

95507 Ống nghiệm Chân không EDTA K2 TTBYT Loại A CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU BONA 1127/2023/CPBL-BN Còn hiệu lực
29/08/2023

95508 Ống nghiệm chân không EDTA K2, dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

95509 Ống nghiệm chân không EDTA K3, dùng 1 lần TTBYT Loại A CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI 1768/2021/180000028/PCBPL-BYT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Còn hiệu lực
27/08/2021

95510 Ống nghiệm chân không Glucose TTBYT Loại A TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ 01/2803/MERAT-2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT Còn hiệu lực
30/03/2020