STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95521 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại C VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0135 Còn hiệu lực
20/04/2023

95522 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbamazepine TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3683/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
02/06/2023

95523 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0074 Còn hiệu lực
20/05/2022

95524 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0057 Còn hiệu lực
02/06/2022

95525 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ARCc_0074a Còn hiệu lực
19/09/2022

95526 Thuốc thử xét nghiệm định lượng carbon dioxide TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0057a Còn hiệu lực
27/09/2022

95527 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cardiac troponin I (cTnI) trong máu TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ GIA HIỆP 01MD-190000001/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
05/12/2022

95528 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL1772/210000017/PCBPL-BYT CÔNG TY TNHH ROCHE VIETNAM Còn hiệu lực
19/07/2021

95529 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại C CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2734/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
27/06/2022

95530 Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ MEDITOP 057.1-MDT/210000022/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
21/03/2023