STT Tên trang thiết bị y tế Mức độ rủi ro
được phân loại
Đơn vị thực hiện phân loại Số văn bản
ban hành kết quả
phân loại
Đơn vị yêu cầu phân loại Tình trạng Thao tác
95541 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093 Còn hiệu lực
05/07/2022

95542 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL2982/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
29/08/2022

95543 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3029/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

95544 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM PL3030/210000017/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
07/09/2022

95545 Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol TTBYT Loại B VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI PL-ADD/ALTc_0093a Còn hiệu lực
28/09/2022

95546 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG PD-RA-D-09-204/2022/PL Còn hiệu lực
09/12/2022

95547 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM OCD-270/170000033/PCBPL-BYT Còn hiệu lực
30/12/2022

95548 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 04/2022/EL-VN/PL Còn hiệu lực
21/06/2023

95549 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023

95550 Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol TTBYT Loại B CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN 02/2022/DI-VN/PL Còn hiệu lực
20/06/2023